O nás

Společnost Medoro s.r.o. byla založena na počátku roku 2004. Zabýváme se tvorbou specializovaného software a informačních systémů převážně pro zdravotnictví. Vedle této činnosti provádíme instalace a údržbu serverů s operačními systémy Linux a Windows. Dále se zabýváme návrhy a realizacemi počítačových sítí, kamerových systémů, a také výrobou speciálních pomůcek pro radioterapii, prováděním zkoušek provozní stálosti ozařovačů a poradenstvím v oblasti managementu informací ve zdravotnictví.

Systém LeMon

LeMon je systém, který řeší problém kontroly definované teploty v určitých prostorách a při jejím překročení okamžitě informuje obsluhu (např. zaměstnanec na vrátnici), který neprodleně přivolá technickou podporu. ...

více ...